Nhãn ghi chú

Bát Mã

Nhãn ghi chú

1.140 /Sản phẩm

– Màu sắc: nhiều màu
– Số mặt in: 1 mặt
– Loại Giấy decal giấy Fasson aw0383f
– Kỹ thuật in: In KTS
– KT Thành Phẩm: 5 x 3 cm
– Gia công : Bế Demi theo file thiết kế
– Cán màng decal : Màng mờ 1 mặt

Liên hệ: 0902 421 007 (8:00-17:00)